1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(21)'2010
  5. До питання підвищення ефективності визначення ризику виникнення аварій на потенційно небезпечних об’єктах, до складу яких входять аміачні холодильні установки

До питання підвищення ефективності визначення ризику виникнення аварій на потенційно небезпечних об’єктах, до складу яких входять аміачні холодильні установки

Д.В. Тарадуда
Тематика статті: Безпека життєдіяльності
УДК 351.861
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведено аналіз відомих на сьогоднішній день визначень й формулювань ризику виникнення аварій. Запропоновано новий підхід до формування складових ризику. На базі попереднього аналізу технологічного процесу аміачної холодильної установки (АХУ), небезпек, що призводять до виходу аміаку із системи визначено сумарну «технічну» складову ризику виникнення аварійної ситуації на АХУ.


Ключові слова: аміак, холодильна установка, оцінка ризику, потенційно небезпечний об’єкт, теорія імовірності, наробіток до першої відмови, технічна складова ризику
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Тарадуда Д.В. До питання підвищення ефективності визначення ризику виникнення аварій на потенційно небезпечних об’єктах, до складу яких входять аміачні холодильні установки. Системи озброєння і військова техніка. 2010. № 1(21). С. 237-239.