1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(46)'2016
  5. Метод площ на основі амплітудно-частотних характеристик для ідентифікації параметрів акселерометрів

Метод площ на основі амплітудно-частотних характеристик для ідентифікації параметрів акселерометрів

Бакер Альравашдех, М.П. Сергієнко
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі запропоновано метод площ для визначення постійної часу і коефіцієнту затухання акселерометра при аналізі його амплітудно-частотної характеристики. Досліджені систематичні складові похибок ідентифікації постійної часу і коефіцієнту затухання запропонованим методом, розглянуті шляхи їх зменшення. Оцінені стандартні невизначеності постійної часу і коефіцієнта затухання, запропоновані шляхи оптимізації вимірювального експерименту для їх зменшення. Надані рекомендації щодо практичного застосування запропонованого метода.


Ключові слова: акселерометр, динамічна ланка коливального типу, динамічна характеристика, амплітудно-частотна характеристика, стандартна невизначеність

Whoops, looks like something went wrong.