1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(22)'2010
  5. Узагальнена імовірнісна модель флуктуацій амплітуди відліків нестаціонарної шумової завади

Узагальнена імовірнісна модель флуктуацій амплітуди відліків нестаціонарної шумової завади

А.А. Гризо, І.М. Невмержицький, О.Б. Обозовський
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропонований варіант опису флуктуацій амплітуди відліків активної завади, що охоплюе широкий спектр можливих варіантів активних завад від маскуючої шумової до хаотичної імпульсної завади. В якості імовірнісної моделі зміни потужності використаний узагальнений гамма-розподіл. Для опису нестаціонарного шумового процесу отримана замкнена форма запису для квадратурних складових та відповідна щільність розподілу огинаючої.


Ключові слова: імпульсні завади, нестаціонарна шумова завада, гамма-розподіл
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Гризо А.А., Невмержицький І.М., Обозовський О.Б. Узагальнена імовірнісна модель флуктуацій амплітуди відліків нестаціонарної шумової завади. Системи озброєння і військова техніка. 2010. № 2(22). С. 104-107.