1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. Аналіз методів розробки алгоритмів розв’язання математичних задач засобами мови Python

Аналіз методів розробки алгоритмів розв’язання математичних задач засобами мови Python

К.П. Осадча, О.В. Хромишев
Системи обробки інформації. — 2016. — № 2(139). С. 114-117.
Тематика статті: Інфокомунікаційні системи
УДК 4.89
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті на основі аналізу літературних джерел зроблено висновок про те, що кожний із загальних методів розробки алгоритмів (перебору, грубої сили, зменшення розміру задачі, декомпозиція, перетворення, жадібні алгоритми, динамічне програмування, ітеративне поліпшення, пошук з поверненням, метод гілок і меж, локальний пошук) придатний до вирішення конкретного кола математичних задач. Автори запропонували методи розробки алгоритмів для розв’язання задачі на знаходження найбільшого спільного дільника та задачі на обчислення факторіалу числа. На основі виділених математичних можливостей мови програмування Python у статті здійснено аналіз ефективності запропонованих методів на основі використання модулів profile іtime та методу timeit мови Python.Зроблено висновок про ефективність методу декомпозиції.


Ключові слова: методи розробки алгоритмів, аналіз ефективності, Python
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Осадча К.П., Хромишев О.В. Аналіз методів розробки алгоритмів розв’язання математичних задач засобами мови Python. Системи обробки інформації. 2016. № 2(139). С. 114-117.