1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(139)'2016
  5. Особливості вивчення геоінформаційних систем у вищій школі

Особливості вивчення геоінформаційних систем у вищій школі

О.Є. Поморцева, Л.О. Маслій, Д.О. Кінь, М.В. Сальніков
Анотації на мовах:


Анотация: У статті описуються особливості вивчення інформаційних систем і технологій у вищій школі. Охарактеризовано особливості дисциплін даного напрямку підготовки. Розглянуто послідовність вивчення дисциплін і взаємозв'язки між ними. Запропоновані рекомендації дозволять більш ефективно проводити навчанні фахівців у цій галузі знань, використовувати вже отримані методичні напрацювання.


Ключові слова: геоінформаційні системи, муніципальна геоінформаційна система, міський адресний реєстр, система управління базами даних, база геоданих, мова запитів, тедоліт, нівелір, тахеометр, GPS-навігатор