1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. Вимірювальний стенд для експериментального визначення параметрів вільних коливань

Вимірювальний стенд для експериментального визначення параметрів вільних коливань

Г.М. Голобородько, Л.М. Перпері, Ю.Г. Паленний, Р.П. Мигущенко
Системи обробки інформації. — 2016. — № 3(140). С. 48-51.
УДК 621.951.7
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Вимірювальний стенд для експериментального визначення параметрів вільних коливань. Розглянуто важливість вимірювання вільних коливань лезового інструменту для досягнення цілей удосконалення як інструменту так і процесу різання. Доведена доцільність використання безконтактного вимірювання взаємного положення інструменту та деталі. Розроблено принципову схему вимірювальної системи для вимірювань що базується на первинних перетворювачах, що використовують ефект Холу. Наведено налаштування вимірювальної системи, порядок її тарування та порядок оброблення вимірювальної інформації. Наведена математична модель вільних коливань інструменту та наведені графіки з експериментального дослідження цих коливань. Зроблено висновки щодо збіжності результатів вимірювань та моделювання.


Ключові слова: вільні коливання, вимушені коливання, вимірювання, первинні перетворювачі, ефект Холу, вимірювальна система
Бібліографічний опис для цитування:
Голобородько Г.М., Перпері Л.М., Паленний Ю.Г., Мигущенко Р.П. Вимірювальний стенд для експериментального визначення параметрів вільних коливань. Системи обробки інформації. 2016. № 3(140). С. 48-51.