1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. Порівняння методів обробки результатів вимірювань глибинних розподілів дози електронного випромінювання

Порівняння методів обробки результатів вимірювань глибинних розподілів дози електронного випромінювання

В.Т. Лазурик, Г.Ф. Попов, З. Зімек,
Анотації на мовах:


Анотация: Р.В. Лазурик, Салах Сован Робота присвячена порівнянню методів обробки результатів вимірювань глибинних розподілів дози електронного випромінювання для визначення практичного пробігу електронів. Тестові набори даних отримують моделюванням глибинних розподілів дози методом Монте-Карло. Точність обчислювального методу визначають по середньоквадратичній помилки результатів обробки тестових наборів даних. Порівнюють обчислювальні методи обробки результатів вимірювань, які відрізняються розмірами області оброблюваних даних і видами функцій, які використовуються для апроксимації цих даних. На підставі порівняння точності методів обґрунтовуються рекомендації по вибору обчислювальних методів визначення практичного пробігу електронів для комп'ютерної дозиметрії електронного випромінювання.


Ключові слова: комп'ютерна дозиметрія, глибинний розподіл дози, електронне випромінювання, моделювання методом Монте Карло, практичний пробіг