1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(140)'2016
  5. Методичний підхід щодо формування когнітивної карти передконфліктної ситуації в умовах врахування впливу нестохастично невизначених факторів природи

Методичний підхід щодо формування когнітивної карти передконфліктної ситуації в умовах врахування впливу нестохастично невизначених факторів природи

В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська
Системи обробки інформації. — 2016. — № 3(140). С. 141-146.
УДК 519.8 + 004.81
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Фактори, які мають нестохастично невизначену природну та об`єктивну спрямованість політичного, економічного, соціального, етнічного та іншого характеру, визначають сутність власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи. Особа, яка приймає рішення (ОПР), сприяє цілеспрямованому розвитку процесу функціонування складної системи. Для двох різних складних систем впливовість зазначених спрямованостей факторів та цілеспрямоване сприяння ОПР розвитку їх функціонування можуть в деякий момент часу привести до формування передконфліктної ситуації. Визначення чіткої підмножини впливових факторів, при прийнятому рівні функції приналежності нечіткого ядра нечіткого бінарного відношення строгої переваги всієї множини факторів, які прийняті до розгляду, складає сутність методичного підходу оцінки рівня напруженості передконфліктних ситуацій.


Ключові слова: передконфліктна ситуація, напруженість, нестохастична невизначеність, нечітка підмножина, фактори впливу
Бібліографічний опис для цитування:
Більчук В.М., Дзеверін І.Г., Воробйов О.В., Хмелевська О.О. Методичний підхід щодо формування когнітивної карти передконфліктної ситуації в умовах врахування впливу нестохастично невизначених факторів природи. Системи обробки інформації. 2016. № 3(140). С. 141-146.