1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(23)'2010
  5. Деякі особливості аналізу електромагнітної сумісності в сучасних засобах мобільного зв‘язку

Деякі особливості аналізу електромагнітної сумісності в сучасних засобах мобільного зв‘язку

Н.С. Калашник, І.Г. Леонов, Н.М. Мироничева, А.І. Нос
УДК 621.396.6
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В даний час зважаючи на масове зростання числа користувачів радіочастотним спектром, проблема ЕМС РЕЗ набуває вельми важливого значення не лише в рамках окремих служб радіозв’язку але і між різними службами. Успішне вирішення цієї проблеми необхідно пов’язувати перш за все з розвитком нових спектрально ефективних радіотехнологій, що дозволяють при обмеженому частотному ресурсі істотно підвищувати потенційну ємність мереж радіозв'язку загального користування. Ця комплексна проблема об‘єднує всі елементи радіоінтерфейсу сучасних мереж зв'язку, включаючи радіосигнали як носії інформації, засоби їх генерації, обробки і випромінювання (прийому) і способи організації радіозв'язку – все що в сукупності визначає множинний (багатостанційний) доступ в мережі на основі методів частотного, тимчасового, кодового і просторового (або їх сукупності) розділення каналів користувачів. Проведено вибір методиці оцінки ЕМС в цих умовах. Запропоновані основні параметри стільникової мережі, які оцінюються.


Ключові слова: стільникова мережа зв‘язку , електромагнітна сумісність, методика розрахунку
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Калашник Н.С., Леонов І.Г., Мироничева Н.М., Нос А.І. Деякі особливості аналізу електромагнітної сумісності в сучасних засобах мобільного зв‘язку. Системи озброєння і військова техніка. 2010. № 3(23). С. 120-123.