1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(143)'2016
  5. Алгоритм імітаційно-статистичного дослідження контрольно-вимірювальної системи та його програмна реалізація у Ni LabVIEW

Алгоритм імітаційно-статистичного дослідження контрольно-вимірювальної системи та його програмна реалізація у Ni LabVIEW

С.Т. Пацера, В.І. Корсун, В.А. Дербаба, П.О. Ружин
Системи обробки інформації. — 2016. — № 6(143). С. 116-119.
УДК 53.008:519.855:004.94:621.8
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розроблено структурну модель вимірювально-контрольної системи геометричних параметрів гладких поверхонь і алгоритм розрахунку помилок контролю першого і другого роду имітаційно-статистичним методом. Запропоновано новий підхід до чисельного моделювання точності технологічного процесу при рівномірному розподілі відхилень геометричних параметрів деталей від номінальних розмірів. Отримані залежності частки неправильно забракованих деталей від граничної похибки засобів вимірювань при приймальному контролі. Імітаційно-статистичне моделювання здійснено в середовищі LabVIEW, що істотно скорочує час розрахунків, забезпечує наочність проведених аналізів при порівнянні альтернативних варіантів вибору засобів вимірювань. Розрахунки можуть бути виконані з високою точністю, при яких довірча ймовірність визначення ризиків споживача і виробника може не перевищувати сотих часток відсотка.


Ключові слова: приймальний контроль, похибка вимірювання, статистичне моделювання, неправильно забраковані деталі, геометричне програмування
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Пацера С.Т., Корсун В.І., Дербаба В.А., Ружин П.О. Алгоритм імітаційно-статистичного дослідження контрольно-вимірювальної системи та його програмна реалізація у Ni LabVIEW. Системи обробки інформації. 2016. № 6(143). С. 116-119.