1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(23)'2010
  5. Неруйнуючий контроль неферомагнітних плівок і покриттів

Неруйнуючий контроль неферомагнітних плівок і покриттів

В.А. Світличний, В.В. Тулупов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто питання, пов'язані з не руйнуючим вихорострумовим контролем неферомагнітних плівок і покриттів. Зазначено залежність інтенсивності та розподілу вихрових струмів у покритті від його геометричних, електромагнітних і інших параметрів, а також від взаємного розташування покриття й вихорострумового вимірювального перетворювача. Запропоновано конструкцію перспективного перетворювача.


Ключові слова: безконтактність виміру, об'єкт контролю, вимірник перетворювач, вихорострумовий вимірювальний перетворювач, товщина об'єкта контролю, електропровідність об'єкта контролю, надвисока частота, резонансний метод, резонатор на хвилі, потужність