1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(47)'2016
  5. Використання методу малих збурень для обчислення кінематичних та аеродинамічних характеристик руху балістичного тіла

Використання методу малих збурень для обчислення кінематичних та аеродинамічних характеристик руху балістичного тіла

В.В. Прокопенко
УДК 621.396.96
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: З використанням методу лінійних збурень запропоновано методику інтегрування системи диференціальних рівнянь руху центра інерції балістичного тіла. Сила лобового опору повітря, присутність якої в рівняннях руху перетворює їх на суттєво нелінійні, подається у вигляді квадратичного тричлена відносно безрозмірного параметра – числа Маха, з невідомими коефіцієнтами. В лінійному наближенні отримано вирази компонент вектора швидкості руху для траєкторії в атмосферних умовах (реальна траєкторія), а також вказано спосіб обчислення варіацій дальності та повного часу польоту. Розвинуто спосіб знаходження аеродинамічних коефіцієнтів з допомогою даних, отриманих шляхом вимірювання кінематичних характеристик польоту балістичного тіла, та застосування методу диференціальної корекції.


Ключові слова: математичне моделювання, балістичне тіло, апроксимаційні методи, метод малих збурень, функція лобового опору, нормальні рівняння руху, кінематичні характеристики руху, задача Коші, число Маха, ітераційний процес, метод диференціальної корекції
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Прокопенко В.В. Використання методу малих збурень для обчислення кінематичних та аеродинамічних характеристик руху балістичного тіла. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2016. № 2(47). С. 19-25.