1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(46)'2016
  5. Система підтримки прийняття рішень мережецентричного управління реагуванням на залізничні надзвичайні ситуації

Система підтримки прийняття рішень мережецентричного управління реагуванням на залізничні надзвичайні ситуації

М.Д. Кацман, В.К. Мироненко, В.І. Мацюк
УДК 656.26
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглянута необхідність створення ситуаційних центрів ієрархічної структури управління залізничним транспортом для підвищення ефективності управління силами і засобами залізничної функціональної підсистеми реагування на надзвичайні ситуації. Обґрунтована методика визначення доцільності передавання управлінських функцій певному ситуаційному центру, запропонована структура та розглянуті основні функції модулів такого центру.


Ключові слова: сіткове планування, мережецентричне управління, залізнична надзвичайна ситуація
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кацман М.Д., Мироненко В.К., Мацюк В.І. Система підтримки прийняття рішень мережецентричного управління реагуванням на залізничні надзвичайні ситуації. Системи озброєння і військова техніка. 2016. № 2(46). С. 89-93.