1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(145)'2016
  5. Лінійна алгебраїчна обробка складних сигнальних конструкцій

Лінійна алгебраїчна обробка складних сигнальних конструкцій

С.Г. Рассомахін, С.Г. Веклич
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано спосіб алгебраїчної обробки складних сигнальних конструкцій, за допомогою якого можна здійснювати визначення інформативних параметрів комбінованих сигналів на основі вирішення спеціально складених систем лінійних алгебраїчних рівнянь.


Ключові слова: швидке перетворення Фур’є, системи лінійних рівнянь, цифрова обробка сигналів, сигнальні конструкції, OFDM сигналі, радіомоніторинг