1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(145)'2016
  5. Вдосконалення метода перевірки коректності таблиць рішень для формального представлення тестових наборів

Вдосконалення метода перевірки коректності таблиць рішень для формального представлення тестових наборів

І.А. Лисенко, О.А. Смірнов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються питання перевірки коректності таблиць рішень для формального представлення тестових наборів, включаючи перевірку їх надлишковості., суперечливості та повноти на основі виявлення не врахованих у таблиці ситуацій. Розробляється пропозиція щодо вдосконалення існуючих методів шляхом математичної формалізації.


Ключові слова: інфокомунікаційна система, таблиця рішень, матриця