1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(145)'2016
  5. До питання про максимальний період послідовностей регістрів зрушення, що генеруються, з лінійним зворотним зв'язком другого порядку

До питання про максимальний період послідовностей регістрів зрушення, що генеруються, з лінійним зворотним зв'язком другого порядку

О.В. Потій, М.О. Полуяненко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проведено порівняння конструкцій на основі регістрів зсуву з нелінійним зворотним зв’язком другого порядку з регістрами зсуву з лінійним зворотним зв’язком. Показано значну перевагу у виборі РЗНОЗ, що генерують послідовність максимального періоду в порівнянні з використанням РЗЛОЗ. Отримано вираз для визначення результуючого періоду послідовності, отриманої шляхом підсумовування декількох послідовностей різних М-РЗНОЗ. Дана рекомендація щодо вибору розмірності утворюючих М-РЗНОЗ для формування сумарної послідовності з максимальним періодом.


Ключові слова: stream ciphers, nonlinear systems, period of SRNLF