Формалізація процеса проектування тестових наборів

І.А. Лисенко, О.А. Смірнов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються питання вдосконалення методів створення тестових наборів для перевірки програмного забезпечення інфокомунікаційних систем на етапі системного тестування. Представлена процедура перетворення впорядкованої каскадної таблиці рішень у потік керування тестового набору на основі узагальненого методу дерева рішень.


Ключові слова: інфокомунікаційні системи, таблиця рішень, матриця