1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(47)'2016
  5. Метод формалізації знань в відкритій експертній системі реального часу в автоматизованих системах управління повітряним рухом

Метод формалізації знань в відкритій експертній системі реального часу в автоматизованих системах управління повітряним рухом

Д.Є. Василенко, Д.М. Обідін, П.Г. Берднік, В.М. Руденко
Анотації на мовах:


Анотация: Розробка перспективних систем управління повітряним рухом вимагає розробки нових підходів до проектування і розробки спеціального математичного та програмного забезпечення. Одним з перспективних напрямів удосконалення спеціального математичного забезпечення є використання експертних систем реального часу для вирішення складних завдань управління. Для розробки баз знань і даних таких систем необхідно розробити метод формалізації знань різної природи, що описують складну обстановку з різних точок зору і враховують динамічний характер об'єктів управління. Розроблений метод формалізації знань, також, повинен реалізувати логічний висновок в реальному масштабі часу.


Ключові слова: формалізація знань, знання, база знань, експертна система