1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(146)'2016
  5. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БАЙЄСОВА КЛАСИФІКАТОРА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БАЙЄСОВА КЛАСИФІКАТОРА

Ю.І. Лосев, Ю.В. Волков
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається одна з головних задач машинного навчання – завдання класифікації. Описуються базові принципи побудови та використання класифікатора Байеса. Розроблено математичну модель Байєсова класифікатора, адекватно описує процес прийняття рішень. На основі розробленої моделі досліджено залежності ймовірності помилки класифікатора від різних параметрів.


Ключові слова: класифікатор, нормальний закон розподілу, функція помилок