1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(24)'2016
  5. Інформаційна модель оцінки ефективності планування бойової підготовки

Інформаційна модель оцінки ефективності планування бойової підготовки

І.О. Романенко, Т.О. Івахненко, С.В. Осієвський
УДК 681.324
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті наведено інформаційну модель оцінки ефективності планування підготовки, що дозволяє декомпозувати основний моделюємий процес у вигляді елементарних дій і операцій, визначити кількість кроків кожної операції і експериментально встановити час їх виконання.


Ключові слова: інформаційна технологія, ефективність планування, кількість кроків, методологія структурного аналізу і проектування, функціональна модель, вартісний аналіз
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Романенко І.О., Івахненко Т.О., Осієвський С.В. Інформаційна модель оцінки ефективності планування бойової підготовки. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2016. № 3(24). С. 28-36.