1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(24)'2010
  5. Візуально-імітаційне моделювання цифрового компенсатора несинхронних імпульсних завад, що реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі

Візуально-імітаційне моделювання цифрового компенсатора несинхронних імпульсних завад, що реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі

І.М. Невмержицький, А.А. Гризо, І.І. Калініченко, Р.Ю. Клименко
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Стаття присвячена візуально-імітаційному моделюванню цифрового компенсатора несинхронних імпульсних завад, що реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі. Візуально-імітаційна модель компенсатора несинхронних імпульсних завад створена завдяки використанню засобу візуального моделювання Simulink. Запропоновано два варіанти побудови компенсатора несинхронних імпульсних завад – в частотній та часовій площині. Надані рекомендації щодо використання запропонованої візуально-імітаційної Simulink-моделі компенсатора несинхронних імпульсних завад для планування та проведення широкого спектра досліджень.


Ключові слова: візуально-імітаційне моделювання, компенсатор несинхронних імпульсних завад, перетворення Хартлі
Бібліографічний опис для цитування:
Невмержицький І.М., Гризо А.А., Калініченко І.І., Клименко Р.Ю. Візуально-імітаційне моделювання цифрового компенсатора несинхронних імпульсних завад, що реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі. Системи озброєння і військова техніка. 2010. № 4(24). С. 141-145.