1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(147)'2017
  5. Аналіз проблеми підтримки функціонування університетських кампусних мереж

Аналіз проблеми підтримки функціонування університетських кампусних мереж

Є.А. Дружинiн, І.В. Шостак, О.О. Лисенко
Анотації на мовах:


Анотация: Приведено визначення університетської кампусової мережі з визначенням її призначення і вирішуваних завдань. Розглянуто ймовірнісні моделі пошуку інформації в інформаційному просторі на прикладі університетської кампусової мережі. Представлений принцип взаємовідносин між користувачами в рамках пошукових систем. Розглянуто гіпотези про характер поведінки користувача в університетській кампусової мережі.


Ключові слова: університетські кампусні мережі, інформаційний пошук, підтримка функціонування мережі¸ пошукові системи