1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(48)'2016
  5. Удосконалена методика синтезу паралельних часових моделей функціонального алгоритму з мінімальним часом його реалізації

Удосконалена методика синтезу паралельних часових моделей функціонального алгоритму з мінімальним часом його реалізації

І.Г. Кіріллов, К.В. Брага, В.Ю. Суходольський
УДК 681.51:681.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: При розробці апаратно-програмних паралельних обчислювальних засобів АСУ реального часу, виникає необхідність як обґрунтованого вибору чисельних методів вирішення прикладних завдань, відповідних алго-ритмів, так і паралельних часових моделей їх реалізації за мінімальний час з мінімальними апаратурними витратами. При цьому особливої актуальності набуває пошук методів (методик) оцінювання потенційних можливостей розпаралелювання відповідних алгоритмів та їх практичної реалізації за критерієм мінімуму (або не перевищення допустимого) часу виконання з одночасною мінімізацією апаратурних витрат. В статті розглядається можливість вирішити завдання одночасної мінімізації часу виконання функ-ціонального алгоритму та апаратурних витрат при його паралельної реалізації шляхом узагальненої по-становки задачі планування організації обчислювального процесу.


Ключові слова: метод мережевого планування та управління, паралельна часова модель алгоритму, пріо-ритети і ранги операцій, потенційні можливості розпаралелювання алгоритму, резерви часу подій та операцій.
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кіріллов І.Г., Брага К.В., Суходольський В.Ю. Удосконалена методика синтезу паралельних часових моделей функціонального алгоритму з мінімальним часом його реалізації. Системи озброєння і військова техніка. 2016. № 4(48). С. 26-29.