1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(48)'2016
  5. Характеристики моделей, потрібних для оцінки ефективності автоматизованих систем управління військовою логістикою

Характеристики моделей, потрібних для оцінки ефективності автоматизованих систем управління військовою логістикою

В.Л. Шевченко, В.Б. Поліщук, І.Є. Нєтесін, О.І. Кремешний
УДК 004.942:007.51:658.7:681.5.03
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі виділені основні характеристики моделей, потрібних для оцінки ефективності автоматизо-ваних систем управління військовою логістикою. Розмежовані поняття ефекту та ефективності. Визна-чені показники доцільності використання грубих моделей. Визначені умови доцільності використання моде-лей за якісною ознакою: лінійних, лінеаризованих, експоненційних та логістичних.


Ключові слова: автоматизована система управління військовою логістикою, модель, оцінка ефектив-ності, ефект, альтернативи.
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шевченко В.Л., Поліщук В.Б., Нєтесін І.Є., Кремешний О.І. Характеристики моделей, потрібних для оцінки ефективності автоматизованих систем управління військовою логістикою. Системи озброєння і військова техніка. 2016. № 4(48). С. 69-76.