1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(48)'2016
  5. Підвищення пропускної спроможності вулиць міста

Підвищення пропускної спроможності вулиць міста

Г.В. Альошин, О.В. Коломійцев, В.В. Посохов
Тематика статті: Загальні питання
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропоновано метод підвищення якості системи моніторингу транспортних засобів (ТЗ) і потоків для автоматизованої системи управління, яка здатна підвищити пропускну спроможність вулиць міста. Метод дозволяє здійснювати моніторинг параметрів руху ТЗ з будь-якого місця у складних дорожніх умовах, де дороги непрямі. Розроблено структурну схему пристрою для моніторингу транспортних потоків. Викладено принцип дії та застосування пристрою, який використовує допплерівський вимірювач радіальної швидкості ТЗ та принципово новий вимірювач тангенціальної швидкості. Пристрій випромінює два лазерних сигнали на несучих частотах, що «підкрашені» частотами міжмодових биттів, які у фотоприймачі перетворюються два радіосигнали, різниця довжини яких і дозволяє визначити тангенціальну швидкість одиночних та групових кластерів ТЗ.


Ключові слова: моніторинг транспортного потоку, транспортний засіб, пропускна спроможність
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Альошин Г.В., Коломійцев О.В., Посохов В.В. Підвищення пропускної спроможності вулиць міста. Системи озброєння і військова техніка. 2016. № 4(48). С. 119-122.