1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(26)'2017
  5. Характеристики розсіяння палубного винищувача-бомбардувальника F/A-18A Hornet в сантиметровому, дециметровому та метровому діапазонах довжин хвиль

Характеристики розсіяння палубного винищувача-бомбардувальника F/A-18A Hornet в сантиметровому, дециметровому та метровому діапазонах довжин хвиль

І.Є. Ряполов, Я.О. Белевщук, Р.В. Лященко, А.В. Поляков
УДК 621.396.96
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті обґрунтована актуальність дослідження характеристик радіолокаційного розсіяння сучасних повітряних об'єктів за допомогою методів математичних моделювання. Сучасний рівень розвитку обчислювальної техніки дозволяє вирішити це завдання і реалізовувати достатньо складні методи математичного моделювання вторинного випромінювання повітряних об'єктів з необхідною точністю для використання на практиці. Проведено аналіз існуючих методів оцінювання вторинного випромінювання повітряних об'єктів, які дозволяють досягти поставленої мети – отримання характеристик радіолокаційного розсіяння палубного винищувачабомбардувальника F/A-18A Hornet. Рядом переваг у цьому випадку володіють методи, засновані на інтегральних уявленнях класичної електродинаміки та їх короткохвильових асимптотиках. Розроблена модель поверхні літака F/A-18A Hornet та наведені основні розрахункові співвідношення, на основі яких розроблено метод чисельного моделювання. Наводяться результати розрахунку характеристик радіолокаційного розсіяння (ефективної поверхні розсіяння, "некогерентної" ефективної поверхні розсіяння, середніх та медіанних значень ефективної поверхні розсіяння, законів розподілу амплітудного множника відбитого сигналу) літака F/A-18A Hornet для різних частот опромінення зондувального сигналу. Отримані результати можуть бути використані на етапі модернізації існуючих і проектування перспективних вітчизняних радіолокаційних систем з метою оцінювання можливостей різних конструктивних варіантів систем, що розглядаються, щодо виявлення, супроводження та розпізнавання повітряних об’єктів даного типу. Крім того, використання результатів, які отримуються за допомогою розробленого методу математичного моделювання, дозволить оптимізувати конструкцію перспективних вітчизняних літальних апаратів з метою зменшення їх радіолокаційної помітності. Розроблений метод дозволяє проводити чисельне моделювання радіолокаційних характеристик повітряних об'єктів різних типів при заданих поляризаціях, просторових і часово-частотних параметрах зондувальних сигналів в інтересах розв'язання широкого кола прикладних задач радіолокації.


Ключові слова: аеродинамічний повітряний об'єкт, вторинне випромінювання, ефективна поверхня розсіяння, метод математичного моделювання, радіолокаційні характеристики
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ряполов І.Є., Белевщук Я.О., Лященко Р.В., Поляков А.В. Характеристики розсіяння палубного винищувача-бомбардувальника F/A-18A Hornet в сантиметровому, дециметровому та метровому діапазонах довжин хвиль. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2017. № 1(26). С. 85-91. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.18.