1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. Моделювання структурної побудови електронного журналу ігрового спрямування

Моделювання структурної побудови електронного журналу ігрового спрямування

О.І. Пушкар, І.О. Бондар
Системи обробки інформації. — 2017. — № 2(148). – С. 237-241.
УДК 330.47: 004.9
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті запропонована методика визначення структурних елементів для побудови електронного журналу ігрового спрямування. Наведені етапи методики дозволяють сформувати множину критеріїв оцінки якості електронного журналу, визначити множину структурних елементів (тобто, потенційних розділів журналу) та, проаналізувавши доцільність їх включення до структури журналу за критеріями якості, обрати найбільш значущі розділи для включення в електронний журнал. Процес визначення структурної побудови електронного журналу пропонується здійснювати у чотири етапи. Для підвищення наочності даного процесу, він демонструється на прикладі розрахунків для інтерактивного електронного журналу ігрового спрямування.


Ключові слова: електронний журнал, ігрове спрямування, методика, етапи, критерії оцінки якості, структурні елементи
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Пушкар О. І. Моделювання структурної побудови електронного журналу ігрового спрямування / О.І. Пушкар, І.О. Бондар  // Системи обробки інформації. – 2017. – № 2(148). – С. 237-241. https://doi.org/10.30748/soi.2017.148.44.