1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(149)'2017
  5. Розробка програмного додатка для реалізації методу аналізу ієрархій

Розробка програмного додатка для реалізації методу аналізу ієрархій

О.О. Шаповалова, Р.В. Бурменський
Системи обробки інформації. — 2017. — № 3(149). С. 45-48.
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті надано опис програми, що призначена для надання допомоги особі, що приймає рішення (ОПР) у визначенні найкращого варіанту з множини наявних альтернатив за певним критерієм з застосуванням метода аналізу ієрархій. Розроблений додаток дозволяє виконувати агрегування критеріїв оцінювання у показники вищого рівня ієрархії та створений на мові програмування Delphi. Розроблена програма може бути застосована для вирішення низки багатокритеріальних задач прийняття рішень, зокрема, задач пошуку кращого варіанту місця роботи за критеріями корисності при наявності в ОПР множини припустимих альтернатив робочих вакансій, а також вибору керівника, раціонального варіанту організації технологічного процесу тощо.


Ключові слова: метод аналізу ієрархій, альтернатива, критерій, оцінка, шкала Сааті, пріоритет, узгодженість
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шаповалова О.О., Бурменський Р.В. Розробка програмного додатка для реалізації методу аналізу ієрархій. Системи обробки інформації. 2017. № 3(149). С. 45-48. https://doi.org/10.30748/soi.2017.149.09.

Whoops, looks like something went wrong.