1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(24)'2010
  5. Мультиагентне моделювання комунікаційних взаємодій в командно-штабних навчаннях

Мультиагентне моделювання комунікаційних взаємодій в командно-штабних навчаннях

О.Є. Федорович, Т. М. Назаренко, А.К. Кайдалов
Анотації на мовах:


Анотация: Проводиться дослідження комунікаційних взаємодій учасників командно-штабних навчань (КШН) для формування і уточнення сценарію проведення учень. Для адекватного моделювання комунікаційних взаємодій використовується сучасний метод, заснований на агентном представленні учасників КШН. Проведена класифікація і виділені основні типи агентів для імітаційного моделювання. Внутрішня структура агентів побудована з використанням знанняорієнтованого подання. Розроблена архітектура мультиагентной моделі. При побудові моделі використано платформу JADE, яка надає графічний інтерфейс користувача і дозволяє проводити ітераційний процес моделювання. Розроблено алгоритми поведінки агентів, а також схема взаємодії агентів. Запропонована модель дозволяє досліджувати різні сценарії КШН для побудови планів навчання і організації взаємодії учасників.


Ключові слова: командно-штабні навчання, мультиагентне моделювання, протокол комунікаційної взаємодії, імітаційна модель