1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(149)'2017
  5. Особливості застосування методу кейсів на заняттях з професійно-орієнтованих дисциплін в ході підготовки майбутніх офіцерів

Особливості застосування методу кейсів на заняттях з професійно-орієнтованих дисциплін в ході підготовки майбутніх офіцерів

О.Ф. Приліпко
Системи обробки інформації. — 2017. — № 3(149). С. 139-142.
УДК 378.013.42
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті проаналізовано особливості застосування методу кейсів під час вивчення професійноорієнтованих дисциплін курсантами вищого військового навчального закладу. Автором визначається, що основне призначення методу кейсів у навчальному процесі вищого військового навчального закладу полягає у формуванні у курсантів вміння вирішувати складні неструктуровані проблеми. Метод кейсів в порівнянні з традиційними методами навчання має ряд переваг: реалізація принципів проблемного навчання, формування навичок вирішення реальних ситуацій, формування навичок роботи в команді, набуття навичок презентації, формування уміння формулювати питання та знаходження аргументів у відповідь.


Ключові слова: метод кейсів, типологія методу кейсів, кейси-випадки, кейси-вправи, кейси-приклади, допоміжні та комплексні кейси
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Приліпко О.Ф. Особливості застосування методу кейсів на заняттях з професійно-орієнтованих дисциплін в ході підготовки майбутніх офіцерів. Системи обробки інформації. 2017. № 3(149). С. 139-142. https://doi.org/10.30748/soi.2017.149.27.

Whoops, looks like something went wrong.