1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(149)'2017
  5. Моделювання протоколів узгодження секретного матричного ключа для криптографічних перетворень та систем матричного типу

Моделювання протоколів узгодження секретного матричного ключа для криптографічних перетворень та систем матричного типу

В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович
Системи обробки інформації. — 2017. — № 3(149). С. 151-157.
УДК 4.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Стаття присвячена моделюванню протоколів узгодження секретного матричного ключа для криптографічних перетворень у системах та моделях матричного типу. Підґрунтям таких протоколів є узагальнення відомих протоколів Діффі-Хелмана та інших на матричний випадок і відповідні математичні процедури-алгоритми на основі матричних моделей для формування двовимірних ключів. Обґрунтована необхідність та переваги створення, узгодження та застосування матричних ключів для покращених криптографічних систем матричного типу та процедур зашифрування-розшифрування зображень. Запропоновано нові модифікації матричних узгоджувальних протоколів з метою вдосконалення їх стійкості до атак. Для підтвердження достовірності запропонованих протоколів і їх модифікацій та порівняння їх характеристик, складності обчислювальних процедур виконана низка модельних експериментів у програмному середовищі Mathcad Professional. Показані переваги швидких обчислень при поелементно-матричному піднесенні до степеня за модулем на основі матричних АЦ-перетворень та використання фіксованих вагових матричних степенів за модулем і бінарних розрядних матриць для керованого вибору зважених компонентів. Обчислювальні процедури і матричні моделі враховують специфіку зображень і легко адаптуються до паралельних реалізацій та найновітніших апаратних матричних процесорів. Наведені результати моделювання процесів створення секретних матричних ключів-зображень великої розмірності запропонованими модифікаціями протоколів.


Ключові слова: криптографічні перетворення зображень, матричний алгоритм Діффі-Хелмана, матричні моделі, секретний матричний ключ, розшифрування, протокол узгодження спільного ключа
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Красиленко В.Г., Нікітович Д.В. Моделювання протоколів узгодження секретного матричного ключа для криптографічних перетворень та систем матричного типу. Системи обробки інформації. 2017. № 3(149). С. 151-157. https://doi.org/10.30748/soi.2017.149.30.