1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(27)'2017
  5. Проектування візуально-імітаційних додатків для моделювання алгоритмів селекції рухомих цілей існуючих та модернізованих РЛС РТВ за допомогою пакету Simulink

Проектування візуально-імітаційних додатків для моделювання алгоритмів селекції рухомих цілей існуючих та модернізованих РЛС РТВ за допомогою пакету Simulink

І.М. Невмержицький, А.А. Гризо, М.А. Матвійчук, В.С. Семенов, Е.І. Гуйда
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядаються загальні принципи проектування візуально-імітаційних додатків за допомогою пакету програм візуального моделювання Simulink. Наведено приклади створення візуально-імітаційних додатків, які моделюють алгоритми СРЦ на основі однократної, двократної черезперіодної компенсації, дискретного перетворення Фур’є та Хартлі, а також цифрових фільтрів. Надані рекомендації щодо включення запропонованих додатків у навчальний процес технічного університету у якості візуальних дидактичних засобів навчання.


Ключові слова: візуально-імітаційні додатки, Simulink, селекція рухомих цілей, перетворення Фур’є, перетворення Хартлі
Бібліографічний опис для цитування:
Невмержицький І.М., Гризо А.А., Матвійчук М.А., Семенов В.С., Гуйда Е.І. Проектування візуально-імітаційних додатків для моделювання алгоритмів селекції рухомих цілей існуючих та модернізованих РЛС РТВ за допомогою пакету Simulink. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2017. № 2(27). С. 105-109. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.27.20.