1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(49)'2017
  5. Використання рефлексивного управління в конфліктній інформаційній системі

Використання рефлексивного управління в конфліктній інформаційній системі

І.В. Баришев, А.О. Дахно
Анотації на мовах:


Анотация: Будь-яка технічна система є складовою частиною, підсистеми вищого порядку. У системотехніці такі системи (тобто системи «людина – техніка – середовище») іноді називають ергатичними. Якщо цільовою функцією системи є забезпечення над системи деякою інформацією заданої якості, така система називається інформаційною. Якщо ж ця система залучена в радіоелектронний інформаційний конфлікт (конфліктну інформаційну взаємодію), то вона називається конфліктною інформаційною системою. Конфліктна інформаційна взаємодія радіолокаційних засобів (інформаційний радіоелектронний конфлікт) представляє собою процес боротьби за точність, достовірність, повноту і своєчасність інформації. Дана стаття носить оглядовий характер щодо застосування рефлексивного управління для підвищення стійкості роботи радіоелектронних систем в умовах конфлікту.


Ключові слова: антагоністичний конфлікт радіоелектронних систем, інформаційні системи, ергатичні системи, рефлексія, рефлексивне управління