1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(49)'2017
  5. ТОДОС – IT-платформа формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ

ТОДОС – IT-платформа формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ

В.Ю. Величко, М.А. Попова, В.В. Приходнюк, О.Є. Стрижак
УДК 004.5:004.6:004.89:007.51
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядаються технологічні умови формування онтологічних систем на основі утворення з об’єктів предметної області класів термінополів. Надається визначення категорії трансдисциплінарності. Описуються процедури рекурсівної редукції, як технологічної основи формування таксономічних структур. Представлено опис архітектури ІТ-ТОДОС (Трансдисциплінарні Онтологічні Діалоги Об’єктно-орієнтовних Систем). Описується мережевий інструмент забезпечення взаємодії з інформаційними ресурсами – онтологічний інтерфейс. В даної роботі описується технологія забезпечення взаємодії з мережевими інформаційними ресурсами на основі формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ.


Ключові слова: онтологія, трансдисциплінарність, термінополе, IT-платформа, таксономія, множинна впорядкованість
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Величко В.Ю., Попова М.А., Приходнюк В.В., Стрижак О.Є. ТОДОС – IT-платформа формування трансдисциплінарних інформаційних середовищ. Системи озброєння і військова техніка. 2017. № 1(49). С. 10-19.