1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(150)'2017
  5. Методика формалізованого опису впливу факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності

Методика формалізованого опису впливу факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності

В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, О.В. Воробйов, О.О. Хмелевська
Системи обробки інформації. — 2017. — № 4(150). С. 39-44.
УДК 519.8+004.81
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Пропонується методика формалізованого опису «сил впливу» факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нестохастичної невизначеності, в основу розробки якої покладені: декомпозиція проблемного завдання в ієрархію; формування підмножин визначення нечітких змінних введеної до розгляду у відповідності до фактора лінгвістичної змінної за якісною шкалою; формування шкал функцій належності за бальною шкалою відношень їх значень для нечітких змінних як значень лінгвістичної змінної.


Ключові слова: фактор, лінгвістична змінна, нечітка змінна, функція належності, нестохастична невизначеність
Бібліографічний опис для цитування:
Більчук В.М., Дзеверін І.Г., Воробйов О.В., Хмелевська О.О. Методика формалізованого опису впливу факторів якісної природної ознаки на прийняття рішень в умовах нечіткої нестохастичної невизначеності. Системи обробки інформації. 2017. № 4(150). С. 39-44. https://doi.org/10.30748/soi.2017.150.07.