1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(150)'2017
  5. Теоретичні основи створення технологій протидії прихованим інформаційним атакам в сучасній гібридній війні

Теоретичні основи створення технологій протидії прихованим інформаційним атакам в сучасній гібридній війні

А.М. Алімпієв, В.В. Бараннік, Т.В. Белікова, С.О. Сідченко
Системи обробки інформації. — 2017. — № 4(150). С. 113-121.
УДК 681.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведено аналіз сучасних міждержавних конфліктів, тенденцій розвитку форм збройної боротьби. Показано, що протистояння відрізняються гібридністю форм, мають прихований характер і здійснюються, переважно, в політичній, економічній, інформаційній та інших сферах. Обґрунтовано, що значиму частину гібридних війн складають інформаційні та інформаційно-психологічні операції, які застосовуються з метою деструктивної дії на соціум з використанням інфокомунікаційного простору і технологій. У статті висловлюється необхідність створення теоретичної бази для побудови технологій протидії прихованим інформаційним та інформаційно-психологічним впливам, як складовій частині національної безпеки держави. Здійснюється розробка комплексних методів розпізнавання фонетичного, синтаксичного і семантичного значень інформаційних ресурсів на підсвідомість людини. Це забезпечує виявлення сугестивних деструктивних дій на соціум. Створені методи дозволяють в автоматичному режимі для статичних і динамічних інформаційних ресурсів оцінити: емоційний вплив окремих слів на підсвідомість людини; емоційний вплив фонетичної структури текстів на підсвідомість людини; рівень агресивності текстів на основі аналізу позитивного і негативного впливів окремих слів на змістовне значення тексту в цілому; звукокольорові характеристики текстів.


Ключові слова: інформаційно-психологічна операція, сугестивний деструктивний вплив, фонетичний аналіз семантики інформаційних ресурсів, динамічний аналіз текстових ресурсів, семантичний диференціал
Бібліографічний опис для цитування:
Алімпієв А.М., Бараннік В.В., Белікова Т.В., Сідченко С.О. Теоретичні основи створення технологій протидії прихованим інформаційним атакам в сучасній гібридній війні. Системи обробки інформації. 2017. № 4(150). С. 113-121. https://doi.org/10.30748/soi.2017.150.24.