1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(51)'2017
  5. Метод оцінювання ефективності виконання програм (планів) розвитку Збройних Сил України з урахуванням повноти та своєчасності їх фінансування

Метод оцінювання ефективності виконання програм (планів) розвитку Збройних Сил України з урахуванням повноти та своєчасності їх фінансування

О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Л.М. Семененко, Р.В. Бойко, Д.В. Башинський, Г.Г. Зубрицька
УДК 355.02
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Аналіз стану виконання програм та планів розвитку Збройних Сил (ЗС) України свідчить про значні відхилення запланованих результатів їх реалізації від фактичних. Шляхом вирішення цієї проблеми є створення системи моніторингу виконання програм та планів розвитку ЗС України, що , у свою чергу, вимагає розроблення єдиного, загально прийнятого підходу до проведення воєнно-економічного оцінювання. У статті запропоновано метод оцінювання ефективності виконання програм (планів) розвитку Збройних Сил України з урахуванням показників ступеня виконання заходів програм та повноти і своєчасності їх фінансування. Запропонований метод надає можливість розробки рекомендації щодо обґрунтованого коригування показників та змісту програм на наступний звітний або плановий період, а також порядку розподілу фінансових ресурсів.


Ключові слова: планування, метод, ефективність, показник, витрати, час
Бібліографічний опис для цитування:
Семененко О.М., Водчиць О.Г., Семененко Л.М., Бойко Р.В., Башинський Д.В., Зубрицька Г.Г. Метод оцінювання ефективності виконання програм (планів) розвитку Збройних Сил України з урахуванням повноти та своєчасності їх фінансування. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 2(51). С. 51-58. https://doi.org/10.30748/zhups.2017.51.10