1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(51)'2017
  5. Порівняння критеріїв різкості зображень для використання в цифровій голографії

Порівняння критеріїв різкості зображень для використання в цифровій голографії

Р.Ю. Довгалюк
УДК 535.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто спосіб реєстрації цифрових голограм та отримання зображення під час їх відновлення за методом кутового спектру. Наведені статистичні, градієнтні та спектральні критерії для визначення ступеню різкості зображення. Проведено дослідження можливості їх використання для оцінювання різкості зображень отриманих під час відновлення цифрових голограм та визначено середній час їх розрахунку.


Ключові слова: цифрова голографія, метод кутового спектру, позаосьова голографія, критерій різкості зображення, оператор Лапласа, градієнт Тененбаума, градієнт Бренера, нормалізована дисперсія інтенсивності
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Довгалюк Р.Ю. Порівняння критеріїв різкості зображень для використання в цифровій голографії. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 2(51). С. 111-116.