1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(51)'2017
  5. Розвиток методів розмноження даних для вирішення задачі фільтрації шуму в спостереженні сигналу

Розвиток методів розмноження даних для вирішення задачі фільтрації шуму в спостереженні сигналу

П.Ю. Костенко, В.В. Слободянюк, О.О. Акімов, Н.Д. Потапова
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядається новий підхід до формування псевдовибірок спостереження з попереднім використанням лінійних перетворень різноманітних пар його елементів. Даний підхід застосовано при вирішенні задачі фільтрації сигналу, який спотворений адитивним білим шумом, за допомогою технології сурогатних даних. Дана оцінка середньоквадратичної помилки фільтрації.


Ключові слова: бутстреп, ATS- алгоритм, напівсума, псевдовибірка, сигнал, шум, похибка фільтрації
Бібліографічний опис для цитування:
Костенко П.Ю., Слободянюк В.В., Акімов О.О., Потапова Н.Д. Розвиток методів розмноження даних для вирішення задачі фільтрації шуму в спостереженні сигналу. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 2(51). С. 126-129.