1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(51)'2017
  5. Аналіз математичних моделей технічного обслуговування складних технічних об’єктів

Аналіз математичних моделей технічного обслуговування складних технічних об’єктів

Г.Б. Жиров, Є.С. Лєнков, І.В. Толок
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті проводиться аналіз найбільш розповсюджених математичних моделей технічного обслуговування. Визначення переваг та недоліків відомих моделей необхідно для створення нових моделей технічного обслуговування, які будуть взяті за основу при створенні загальної інформаційної технології технічного обслуговування і ремонту. Встановлено, що відомі на теперішній час математичні моделі і методики розрахунку оптимальних параметрів процесів технічного обслуговування мало придатні для застосування до реальних технічних об'єктів. Основний недолік цих моделей полягає в тому, що в них не враховується складна структура об'єкта, або є можливість враховувати тільки деякі найпростіші структури.


Ключові слова: технічне обслуговування, математична модель, технічний стан
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Жиров Г.Б., Лєнков Є.С., Толок І.В. Аналіз математичних моделей технічного обслуговування складних технічних об’єктів. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 2(51). С. 153-157.