1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(52)'2017
  5. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів розвитку Збройних Сил України

Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів розвитку Збройних Сил України

О.М. Семененко, Р.О. Пекуляк, С.С. Масловський, Р.В. Бойко, О.О. Нечитайло
УДК 355.02
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті наведено погляди авторів щодо основних, сучасних, практичних особливостей побудови методології воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів програм і планів розвитку Збройних Сил України.


Ключові слова: програма розвитку, витрати, воєнно-економічне обґрунтування
Бібліографічний опис для цитування:
Семененко О.М., Пекуляк Р.О., Масловський С.С., Бойко Р.В., Нечитайло О.О. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування завдань та заходів розвитку Збройних Сил України. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 3(52). С. 18-25.