1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(52)'2017
  5. Характеристики поглинання хвиль середовищем з електромагнітними втратами

Характеристики поглинання хвиль середовищем з електромагнітними втратами

О.М. Сотніков, Б.О. Дем’янчук
УДК 537.876.4
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Шляхом рішення хвилевого рівняння відносно коефіцієнта загасання хвилі, отримане значення частоти, що пропорційне параметру поглинання хвилі середовищем і дорівнює відношенню його електричної провідності до діелектричної проникності, розмежує частотні інтервали наявності та відсутності властивостей диспергування та поглинання хвиль середовищем. Це дозволяє вибирати доцільний частотний діапазон, залежно від виду середовища і втрат енергії поля під час розповсюдження хвиль.


Ключові слова: діелектричне середовище, хвильове рівняння, параметр поглинання хвиль, властивості диспергування та поглинання
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сотніков О.М., Дем’янчук Б.О. Характеристики поглинання хвиль середовищем з електромагнітними втратами. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 3(52). С. 88-92.