1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(53)'2017
  5. Пропозиції щодо побудови сучасної телевізійної системи повітряної розвідки

Пропозиції щодо побудови сучасної телевізійної системи повітряної розвідки

А.П. Глушко, О.В. Чечуй, А.М. Магурін, А.В. Лук’яненко
УДК 621.391:621.397
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуті особливості побудови сучасних систем повітряної розвідки та шляхи їх удосконалення. Проведено аналіз статистичних характеристик таких систем з обранням математичної моделі сигналу, який являє собою адитивну суміш двомірного ізотропного випадкового поля на фоні білого шуму, та визначені вимоги до елементів цих систем.


Ключові слова: розділювальна здатність, квазіоптимальна фільтрація, рекурсивний фільтр, кореляційна матриця, дисперсія, апертурні викривлення, сигнал-шум
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Глушко А.П., Чечуй О.В., Магурін А.М., Лук’яненко А.В. Пропозиції щодо побудови сучасної телевізійної системи повітряної розвідки. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 4(53). С. 86-89.