1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(53)'2017
  5. Процедура формалізації даних, які використовуються при описі процесу управління рухом повітряних об’єктів

Процедура формалізації даних, які використовуються при описі процесу управління рухом повітряних об’єктів

Н.О. Королюк, Р.В. Корольов, О.А. Коршец
УДК 681.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядаються особливості формалізації лінгвістичних змінних, що використовуються при описі процесу управління рухом повітряних об’єктів, які пов'язані з визначенням їх функцій приналежності за допомогою метода парних порівнянь. Формалізація лінгвістичних змінних, які використовуються при описі процесу управління рухом повітряних об’єктів, за допомогою методу парних порівнянь, що лежить в основі методу аналізу ієрархій, дає можливість створити модель прийняття рішень, яка має нечіткий словесний опис і є основою для якісного поліпшення та підвищення ефективності автоматизованих систем керування.


Ключові слова: метод парних порівнянь, матриця попарних порівнянь, вектор пріоритетів, максимальне власне значення, погодженість суджень
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Королюк Н.О., Корольов Р.В., Коршец О.А. Процедура формалізації даних, які використовуються при описі процесу управління рухом повітряних об’єктів. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 4(53). С. 103-106.