1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(53)'2017
  5. Залежність функціональних станів оператора від комплексу зовнішніх та внутрішніх факторів при роботі з АСУ

Залежність функціональних станів оператора від комплексу зовнішніх та внутрішніх факторів при роботі з АСУ

М.А. Павленко, О.А. Черток, Є.А. Толкаченко, В.П. Ясинецький
УДК 4.825
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядаються вимоги до системи управління протиповітряною обороною та її окремі властивості. Робота оператора АСУ аналізується з позиціїї залежності якості прийнятих рішень від функціонального стану людини. Аналізується залежність функціональних станів оператора АСУ від сукупності специфічних властивостей у структурі особистості. Виділено професійно важливі та соціально значущі якості особистості оператора АСУ. Окремо окреслено психо-фізіологічні якості. Визначено особливості функціонування оператора АСУ. Проводено аналіз фаз функціональних станів оператора АСУ. Розглядається класифікація факторів, які впливають на оператора АСУ. Проводиться аналіз діяльності оператора в залежності від дій різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів. Запропановано модель діяльності оператора. На прикладі впливу фактора “освітлення”на стани празездатності оператора АСУ, доводиться необхідність врахування функціональних станів оператора при проектуванні нових та модернізації існуючих АСУ.


Ключові слова: функціональний стан, оператор, автоматизована система управління, ергономіка
Бібліографічний опис для цитування:
Павленко М.А., Черток О.А., Толкаченко Є.А., Ясинецький В.П. Залежність функціональних станів оператора від комплексу зовнішніх та внутрішніх факторів при роботі з АСУ. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2017. № 4(53). С. 111-114.