1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(50)'2017
  5. До питання про інформаційну безпеку в телекомунікаційних системах

До питання про інформаційну безпеку в телекомунікаційних системах

В.Д. Карлов, О.В. Лукашук, С.М. Шолохов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проведена класифікація і розглянуті методи і засоби реалізації інформаційної безпеки в телекомунікаційних системах. Обґрунтовано, що нині відомі методи і засоби забезпечення безпеки в телекомунікаційних системах можуть бути представлені у вигляді формальних і неформальних. До формальних методів і засобів запропоновано віднести фізичні апаратні і програмні методи і засоби. З позиції практичної реалізації детально розглянуті формальні методи інформаційної безпеки телекомунікаційних систем.


Ключові слова: електромагнітна сумісність, комп'ютерна безпека, телекомунікаційна система, мережеві атаки, локальні мережі