1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(50)'2017
  5. Вибір матеріалів бронепластин для індивідуальних засобів бронезахисту сил охорони правопорядку

Вибір матеріалів бронепластин для індивідуальних засобів бронезахисту сил охорони правопорядку

С.А. Манжура
УДК 623.445
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті проведений аналіз існуючих і перспективних матеріалів, що використовуються у засобах індивідуального бронезахисту. Цей аналіз показав, що вони не в повній мірі задовольняють сучасним вимогам. Функціонально ефективний матеріал для засобів індивідуального захисту повинен мати одночасно як високу твердість, співмірну або вищу за твердість ударних елементів, так і високу в’язкість, тобто здатність протистояти крихкому. Показано перевага багатошарових бронепластин з металів у вищих класах захисту над композиційними панелями і альтернативними конструкціями на основі нових бронематеріалів. Враховуючи відносно високу вартість випробувань, пропонується часткова заміна експериментальних досліджень проведенням комп’ютерного моделювання процесів зіткнення вражаючого елементу з перешкодою, що дозволить цілеспрямовано проектувати оптимальні захисні структури при мінімальних витратах часу і фінансів.


Ключові слова: засоби індивідуального бронезахисту, характеристики бронематеріалів, багатошарові бронепластини, класи захисту, моделювання високошвидкісних процесів
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Манжура С.А. Вибір матеріалів бронепластин для індивідуальних засобів бронезахисту сил охорони правопорядку. Системи озброєння і військова техніка. 2017. № 2(50). С. 89-93.