1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(25)'2011
  5. Принципи супроводження постановників активних завад на основі даних тріангуляційної системи локації

Принципи супроводження постановників активних завад на основі даних тріангуляційної системи локації

Х.А. Турсунходжаєв, О.Ю. Лавров
УДК 621.391.26
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається алгоритм фільтрації для супроводження постановника активних завад за кутовими координатами в триангуляційній системі локації. Здійснюється його аналіз, для чого метематично моделюється триангуляційна система, процес вимірювання пеленгатором кутових координат та робота пристою фільтрації. Отримано, кількісні оцінки помилок визначення координат постановника активних завад.


Ключові слова: пасивна радіолокація, триангуляційний метод, фільтрація, показники якості
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Турсунходжаєв Х.А., Лавров О.Ю. Принципи супроводження постановників активних завад на основі даних тріангуляційної системи локації. Системи озброєння і військова техніка. 2011. № 1(25). С. 160-163.