1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(151)'2017
  5. Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу

Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу

В.Г. Красиленко, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський
Системи обробки інформації. — 2017. — № 5(151). С. 55-61.
УДК 004.032
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропоновані модифікації еквівалентністних моделей розпізнавання зображень, узагальнені на випадок великорозмірних кольорових та багато-спектральних зображень, що дозволяють проводити селекцію фрагментів зображень за їх кольоровими чи спектральними ознаками та виконувати їх класифікацію. Виконано моделювання цих моделей у програмному середовищі Mathcad, та наведено результати моделювання, що підтверджують адекватність алгоритмів та моделей, їх добру збіжність та якість і можливість їх застосування для селекції та групування окремих фрагментів земельних ділянок за їх ознаками при дистанційному аеро-агро-моніторингу.


Ключові слова: розпізнавання зображень, кластеризація фрагментів зображень, еквівалентністна просторово-інваріатна модель, просторова еквівалентністна нелінійна функція, дистанційний аеро-агромоніторинг
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Красиленко В.Г., Яцковська Р.О., Яцковський В.І. Моделювання методів розпізнавання та класифікації фрагментів кольорових зображень земель сільськогосподарського призначення при їх дистанційному моніторингу. Системи обробки інформації. 2017. № 5(151). С. 55-61. https://doi.org/10.30748/soi.2017.151.07.