1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(1)'2009
  5. Аналіз інформації о геометричних характеристиках цілі, отриманої по відбитому некогерентному багаточастотному сигналу у суміщеному та винесеному приймальних пунктах

Аналіз інформації о геометричних характеристиках цілі, отриманої по відбитому некогерентному багаточастотному сигналу у суміщеному та винесеному приймальних пунктах

Є.Л. Казаков, О.Є. Казаков
Анотації на мовах:


Анотация: Отримано вираз для некогерентного портрета радіолокаційної цілі при проведенні обробки багаточастотного сигналу у винесеному приймальному пункті. Проведен порівняльний аналіз з аналогічним виразом для некогерентного портрета, що отримується в суміщеному з основною РЛС пункті і показана залежність даного портрета як від розміру цілі уздовж лінії візування РЛС, так і від її розміру в напрямі, перпендикулярному цій лінії.


Ключові слова: некогерентний портрет, багаточастотний сигнал, некогерентна обробка, лінія візування РЛС